Välkommen till Eslöf Whisky Society

Nyheter

Eslöf Whisky Society är en ideell förening och har som huvudändamål att sprida intresset för whisky i allmänhet och Single malt i synnerhet, samt verka för en god och måttfull dryckessed. Vi vill ge våra medlemmar ökade kunskaper om whisky, stimulera dem till att prova nya sorter och kunna skilja dem åt.
Verksamheten bedrivs i form av provningar, föredrag och annat som bidrar till föreningens ändamål.

 

 

Eslöf Whisky Society är medlem
i Svenska Whiskyförbundet.

Följ oss på Facebook


 


Nyhetsarkiv


Nyhetsarkiv >>


 

© 2016 Eslöf Whisky Society